Senior kaviarnička

Senior kaviarnička

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch sa zapojilo do grantového programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ a bolo hodnotiacou komisiou zaradené medzi tri najlepšie v regióne a postúpilo do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci – práve vy.

Ako na to?

Každý zákazník, ktorý od 10.júla do 6.augusta 2023, nakúpi v predajni Tesco Topoľčany alebo v predajni Tesco Bošany , dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu „Senior kaviarnička“ – ak ho chcete podporiť.  Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov september 2023 až február 2024. Zariadenie chce tieto finančné prostriedky použiť na projekt s názvom „Senior kaviarnička“.

Výlet v obci Skačany

Priateľské posedenia pri dobrej voňavej kávičke

Projekt „Senior kaviarnička“ bude bezpochyby prospešný nielen pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich príbuzných, priateľov a sympatizantov zariadenia. Zariadenie vytvára podmienky na spoločenský a kultúrny život svojich klientov. A preto organizuje množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí rôzneho druhu – stretnutia s mladými ľuďmi, Jednotou dôchodcov Slovenska, Zväzom zdravotne postihnutých, mnohými ľudovými súbormi atď. Priateľské posedenia pri dobrej voňavej kávičke určite potešia a spríjemnia jeseň života nejednému seniorovi.

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch je vyhľadávaným miestom na zabezpečovanie kvalitného a plnohodnotného života. Jeho hlavná filozofia spočíva vo vytvorení pokojného a bezpečného prostredia pre svojich klientov. Je to najmä ľudský a odborný personál zariadenia, ktorý v maximálnej miere usiluje o zabezpečenie konceptu dôstojne prežitej staroby pre všetkých svojich seniorov. Svoju významnú úlohu pri napĺňaní tohto poslania zohráva aj príjemné prostredie situované v tichej časti obci Bošany.

Ďakujeme za Váš hlas