Voňavá záhrada nás lieči

V grantovom programe „Zelené oči“ získalo Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré sumu 2000,00 €, s projektom „Voňavá záhrada nás lieči“. Grant bol určený z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie Čítať ďalej