Články a novinky

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2021. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a tak koncom roka 2022 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 14.520,€.   Finančné prostriedky boli adresne viazané, na nákup Čítať ďalej

Záhrada plná zelene a kvetov

Záhrada plná zelene a kvetov

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali okrem budovania a úpravy chodníkov aj ďalšie stavebné práce.  V rámci ďalšieho projektu, sme upravili vedľajší vchod do zariadenia – miesto pre kontajnery, skladovanie odpadu – a  okolie sme vysadili okrasnými kríčkami. Prijímatelia sociálne služby so svojimi rodinami, priateľmi a známymi môžu relaxovať v krásne upravenej Čítať ďalej

Pobyt v záhrade pomáha

Pobyt v záhrade nám pomáha

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali veľké stavebné práce – opravovali sa a čiastočne aj budovali chodníky,  odstraňovali sa nerovnosti v niektorých častiach chodníkov, taktiež sa niektoré časti chodníkov rozšírili pre  bezpečný pohyb v záhrade prijímateľov sociálnej služby.  Zamestnancom zariadenia záleží nám na tom, aby  pohyb v interiéri ako aj v exteriéri zariadenia  Čítať ďalej

Dataprojektor

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Grantového programu „Opora 2022“ získalo sumu  500 € na zakúpenie dataprojektora,  od Nadácie  SPP.

Aj seniori radi súťažia

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Grantového programu „Henkel Slovensko seniorom 2022“  získalo sumu  250 € na zakúpenie spoločenských hier.

Zps_Zvieratká pomáhajú seniorom priamo u nás_2

Zvieratká pomáhajú seniorom

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku. K uvedenému patrí aj zmysluplné využitie voľného času. V mesiaci jún 2022 zariadenie zakúpilo kurín, zabezpečilo jeho oplotenie, vybudovalo k nemu bezbariérový vchod, zakúpilo desať sliepok a jedného kohúta, skrášlilo okolie výsadbou zelene a osadením lavičiek.

Zps_každý prvý piatok v mesiaci_sviatosti_3

Sviatosti pre seniorov

     Seniori nášho zariadenia majú možnosť každý prvý piatok v mesiaci pristúpiť k sviatostiam. Svätú spoveď, pomazanie chorých a sväté prijímanie im vysluhuje miestny dekan Štefan Bukovan.

Zakúpili sme zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky

     Zariadenie pre seniorov zakúpilo v mesiaci august 2021  zdravotnícke pomôcky –  ako sú  mechanický vozík s fixačným pásom a s antidekubítnou podložkou, prenosnú toaletnú stoličku, ale ja rehabilitačné pomôcky.

Zakúpili sme potrebné zdravotnícke pomôcky

     Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu prijímateľa sociálnej služby, aby nedošlo k poškodeniu či zhoršeniu zdravotného stavu.

ZPS_dvojpostelová izba 2

Volné lôžka pre vás

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré sa nachádza v okrese Partizánske, v tichej časti obci Bošany. Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku.