Kariéra

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch hľadá :

Pracovníka na pozíciu fyzioterapeut

Náplň (druh) práce

skupinové a individuálne  cvičenia s prijímateľmi sociálnej služby, rehabilitačné cvičenia, masáže

Pracovný pomer

Práca na dohodu 

Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • motivovanie ľudí
 • tvorivosť (kreativita)

Pracovníka na pozíciu Opatrovateľ / opatrovateľka:

Druh pracovného pomeru:

Plný pracovný úväzok – na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy a skúšobnou dobou 3 mesiace

Platové podmienky:

 • V zmysle z.č. 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Príplatok za zmennosť, za soboty, nedele a sviatky
 • Po zaučení možnosť osobného príplatku

Iné kritéria a požiadavky:

 • Pozitívny vzťah k starých a zdravotne postihnutým ľuďom
 • Empatia
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť
 • Tímová práca
 • Dôslednosť
 • Samostatnosť

Termín nástupu: 1.5.2024


Prosím kontaktujte nás telefonicky 0911 171 525 alebo e-mailom:
iveta.duchonova@zpsbosany.sk v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15. 00 hod.