Kariéra

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch hľadá :

Pracovníka na pozíciu fyzioterapeut

Náplň (druh) práce

skupinové a individuálne  cvičenia s prijímateľmi sociálnej služby, rehabilitačné cvičenia, masáže

Pracovný pomer

Práca na dohodu 

Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všeobecné spôsobilosti:

  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • motivovanie ľudí
  • tvorivosť (kreativita)

Prosím kontaktujte nás telefonicky 0911 171 525 alebo e-mailom:
iveta.duchonova@zpsbosany.sk v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15. 00 hod.