Protiepidemiologické opatrenia od 1.5.2022 do odvolania

  1. Návštevu ohláste službukonajúcemu personálu na tel. čísle 0911 091 525, minimálne deň vopred.

  2. Návšteva v interiéri – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom po celú dobu návštevy, dezinfekcia rúk, zdržiavanie sa vo vnútorných  priestoroch zariadenia max. 30 min. v počte 3 osôb na jednu izbu /vrátane prijímateľov sociálnej služby/.

  3. Návšteva v exteriéri – táto návšteva je preferovaná pred návštevou vo vnútorných priestoroch. V prípade, že návštevníci  z akéhokoľvek dôvodu vstúpia do vnútorných priestorov napr. pripraviť  prijímateľa sociálnej služby  na prevádzku /obliecť, obuť…/ vyžadujú sa dodržiavať opatrenia z bodu č. 2.

  4. Prijímatelia sociálnej služby, ktorí pri realizovaní návštevy nepotrebujú pomoc zamestnancov, môžu prijímať návštevy v exteriéri  bez obmedzení.

DOPORUČENÉ NÁVŠTEVNÉ HODINY:
09:00 do 12:00 hod. 14:00 do 17:00 hod.

ĎAKUJEME za pochopenie