Protiepidemiologické opatrenia od 19.7.2022 do odvolania

  1. Návštevu ohláste službukonajúcemu personálu na tel. čísle 0911 091 525, minimálne deň vopred.

  2. Návšteva v interiéri – nie sú povolené

  3. Návštevy v domácom prostredí – nie sú odporúčané. V prípade, že PSS aj napriek uvedenému bude trvať na návšteve v rodine, bude povinný strpieť 3 dňovú karanténu /mimo PSS – na izbe alebo dostatočným odstupom od iných PSS vo vonkajšom prostredí/ a opakované antigénové testovanie.
  4. Návšteva v exteriéri – v doporučenom čase a dostatočným dodržaním odstupu.

DOPORUČENÉ NÁVŠTEVNÉ HODINY:

09:00 do 12:00 hod. / 14:00 do 17:00 hod. /v letných mesiacoch do 19.00 hod/.
V čase extrémnych horúčav sa návštevy nedoporučujú

ĎAKUJEME za pochopenie