Aktivity klientov – Október 2023

Celý október sa niesol v znamení „Mesiaca úcty k starším ľuďom“. Na začiatku mesiaca nám vzdali úctu zamestnanci zariadenia, ktorí nás potešili kvietkom a drobnou maškrtou. Detičky zo Súkromných materských jasiel a škôlky BODKA, žiaci zo Základnej umeleckej školy Bošany nás obdarovali kytičkou básní a piesní. Starosta obce Bošany klientom zaprial veľa zdravia, šťastia a odovzdal zdravé bylinkové čaje. Všetkým patrí naše srdečné poďakovanie.

Spolu s Dáškou a Katkou sme vyrobili jesenné ikebany a vence, ktoré zdobia interiér a exteriér zariadenia. Nezabudli sme sa poďakovať za tohtoročnú úrodu pod Krížom Ježiša Krista. V októbri pokračovali prednášky v spolupráci s RÚVZ Prievidza na tému Osteoporóza a Zdravá výživa. Koncom mesiaca sme navštívili priateľov v Domove dôchodcov Chynorany a pozreli si ich „Výstavu ručných prác“.

Narodeninovú oslavu spestrili mladí, talentovaní hudobníci Nelka a Alex. Zahrali a zaspievali naše obľúbené ľudové piesne. Zas jeden krásny mesiac za nami.