Stratégia, vízia, poslanie, hodnoty a ciele zariadenia