Hľadáme dobrovoľníkov do zariadenia

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré Bošany,  hľadá dobrovoľníkov do zariadenia  – pomoc starým a zdravotne postihnutým občanom,  pri vykonávaní  obslužnej činnosti, spoločnosť pri rozhovoroch, pri čítaní, pri ručných prácach, prácach v záhradke, sprevádzaní vo vonkajších priestoroch areálu zariadenia i mimo areál…atď.  

Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Jedná sa najmä o činnosť v oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej a výchovnej.

Prosím kontaktujte :

Mgr. Iveta Duchoňová

riaditeľka

Sídlo: Hviezdoslavova 230, 956 18 Bošany
Tel. kontakt: 0911 171 525
Email: iveta.duchonova@zpsbosany.sk