Aktivity klientov – Január 2024

Nový rok 2024 sme privítali v dobrej nálade, sviatočným obedom a modlitbou. Navzájom sme si zapriali veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Atmosféru Troch kráľov umocnilo požehnanie našich príbytkov, spev Lukáša a Filipa z Krásna, detičiek z Materskej školy v Bošanoch. V ich podaní sme si vypočuli koledy, ale aj nami obľúbené ľudové piesne. ĎAKUJEME

Začiatkom mesiaca sme navštívili mesto Topoľčany a výstavu betlehemov v Tribečskom múzeu. Pozreli sme si expozíciu múzea, ktoré vlastní viac ako 90 200 zbierkových predmetov. Výstava nám poskytla pohľad o neživej prírode, zástupcoch fauny a flóry typických pre región stredného Ponitria. Po dobrej kávičke sme sa vrátili späť do zariadenia.

Veľmi krásna akcia bola s Filipom, zo Sokoliarstva Kollár z Prešova. Filip nám predstavil AVES terapiu – terapiu s vtákmi, určenú pre ľudí rôzneho veku a rôzneho zdravotného postihnutia. Svoju prednášku o dravcoch doplnil aj ukážkou ich preletu po miestnosti, kŕmením alebo priamym dotykom s týmto nádherným dravcom. ĎAKUJEME

Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie. Tento nitriansky emeritný biskup sa narodil 22. januára 1924 práve v našej obci Bošany.

V mesiaci január sme realizovali aj aktivity na rozvoj pamäti či jemnej motoriky rúk, hrali Bingo, karty či kolky.

Šesť našich prijímateľov sociálnej služby oslávilo svoje krásne narodeniny. Do spevu a tanca nám zahral p. Hic z Partizánskeho. ĎAKUJEME