Aktivity klientov – august 2022

Horúce dni v mesiaci august sme mali vyplnené rôznymi aktivitami vo vnútorných priestoroch zariadenia, prechádzkami po obci Bošany a posedeniami v našej záhradke, plnej zelene a kvetov. Začiatkom mesiaca nás opakovane potešili svojou návštevou detičky zo Súkromných materských jaslí a materskej školy BODKA. Pri odchode sa rozveselili pohľadom na zvieratká – andulky a sliepočky – v našej mini ZOO. Vypočuli sme si prednášku starostu obce Branislava Pajdu, o histórii a súčasnosti obce Bošany. Počas mesiaca nechýbalo precvičovanie jemnej motoriky rúk, kognitívnych funkcii, ale aj „repeťácke“ dopoludnia, s piesňami od obľúbených speváčok Zory Kolínskej a Marcely Lajferovej. Koniec mesiaca sme si spríjemnili varením guláša, s prípravou ktorého sme radi pomohli nášmu kuchárovi Jožkovi Halmovi. Priateľskú atmosféru pri varení guláša, ako aj na oslavách jubilantov umocnili harmonikári p. Halák a p. Chovanec.