Aktivity klientov – február 2022

Ako každý prvý piatok v mesiaci, pristúpili k sviatostiam, kňaz požehnal obyvateľom zariadenia hromničné sviece, pripomínajúce prítomnosť Krista, ktorý je svetlom nášho života. Posadili prvé semienka papriky, o ktoré sa vzorne starajú a v mesiaci apríl presadia do záhradky. Spríjemnili si dni rehabilitáciou a pedikúrou.