Aktivity klientov – September 2023

Mesiac september nás všetkých potešil svojim krásnym, slnečným počasím, preto sme to využili pobytom vonku – výletom na Salaš Kostrín, prechádzkami po obci Bošany alebo pobytom v záhrade.

Naša veľká, zelená záhrada v areáli zariadenia ponúka mnoho možností, jedna z nich je aj stretávanie sa s rodinami a priateľmi, preto tu organizujeme množstvo akcií a stretnutí. V mesiaci september sme zorganizovali v tomto areáli „Klobúkovú párty“ s hudobnou skupinou Rytmik alebo priateľské stretnutie klientmi z Domova dôchodcov Chynorany. S Chynorancami sme si výborne zasúťažili, vyhlásili a obdarovali víťaza, občerstvili sa a zaspievali obľúbené piesne s harmonikárom Dodom.

V záhrade sa nielen radi stretávame, rozprávame a športujeme, ale aj pracujeme či varíme. Tentoraz to bola výroba slivkového lekváru. Slivky sme obrali v neďalekom ovocnom sade v obci Ostratice. Lekvár sa nám podaril, čo ocenili aj naši priatelia z Chynorian, ktorých sme týmto milým darčekom obdarovali.

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne pripadá na 21. september. Práve v tento deň sa po celom svete organizujú aktivity na zvyšovanie povedomia o tomto ochorení. Na túto tému sme zorganizovali prednášku v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza. Dozvedeli sme sa niečo o fungovaní mozgu, príčinách vzniku a prevencii pred touto chorobou. V našom zariadení si pravidelne stimulujeme mozog, okrem iného aj duševnou aktivitou, ktorá môže zabrániť rozvoju Alzheimerovej choroby. A to komunikáciou, čítaním kníh, dennej tlače, spoločenskými hrami, riešením hlavolamov, krížoviek, sledovaním a organizovaním vedomostných súťaží atď.

Medzinárodný týždeň nepočujúcich sa oslavuje na celom svete počas posledného septembrového týždňa. Tieto dni sú ukážkou solidarity medzi nepočujúcimi a ich prívržencami. Využívame ich ako čas na povzbudenie väčšieho úsilia presadzovať práva nepočujúcich. Prednášku a ukážku kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých nám priamo v zariadení odprezentovali zamestnanci Asociácie pre nepočujúcich Slovenska. Následne sme si vyskúšali kompenzačné pomôcky a mohli zistiť, ktoré nám pomôžu uľahčiť život a komunikáciu s okolitým prostredím.

Prednáška s názornými ukážkami na tému „Rybolov“ s p. Darnadym, nás obohatila o vedomosti zo sveta chovu a odchytu rýb, pravidlách rybolovu, ako aj o love jednotlivých druhov rýb. ĎAKUJEME a už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku – o včelách.

Oslava krásneho životného jubilea 90. narodenín nášho prijímateľa bola veselá, k čomu prispel aj ľudový súbor z Veľkého Klíža „Kližanci“. Tí sú dlhoroční priatelia nášho oslávenca. Starosta obce Veľký Klíž p. Stanko, na úvod zablahoželal oslávencovi a potom nasledoval spev, tanec a zábava.

V mesiaci september nechýbalo pristúpenie k sviatosti, činnosti na rozvoj jemnej motoriky rúk. Práce v záhrade či v kuchyni, návšteva cukrárne, skrášľovanie. A nakoniec aj splnenie si občianskej povinnosti vo VOĽBÁCH 2023 do NR SR.