Aktivity klientov – október 2021

V mesiaci október sme nezaháľali a nenudili sa – riešili a tvorili sme, športovali, zabávali sa a oslavovali. Sedem našich klientov oslávilo svoje krásne narodeniny, takže spev a dobrá nálada sa šírili celým zariadením.