Aktivity klientov – Máj 2023

Mesiac máj sme si naplnili krásnymi a zmysluplnými aktivitami. Zapojili sme sa do výzvy „Láska kvitne v každom veku“, motívom ktorej boli kvety. Široká verejnosť mohla obdarovať seniora pohľadnicou, obrázkom alebo živým kvietkom. Kvetinová sieň Andrea nás obdarovala množstvom pestrofarebných živých kvetov, ktoré už zdobia exteriér celého zariadenia. Za toto pohladenie duše a zmyslov ĎAKUJEME z celého srdca Kvetinovej sieni Andrea v Bošanoch.

Popritom všetkom sme pracovali v záhradke a vysádzali vyvýšené záhony, nakoľko sme boli úspešní v projekte „Voňavá záhrada nás lieči“. V rámci projektu s podporou TSK sme získali finančné prostriedky na výsadbu bylinkového záhonu. Súčasťou projektu bola aj prednáška o bylinkách a mastičkách, s bylinkárom z Českej republiky, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej Jednoty dôchodcov a Zväzu zdravotne postihnutých. Nechýbal rozvoj jemnej motoriky rúk alebo potrápenie hlavičiek pri riešení hlavolamov. Na Deň matiek naše srdcia potešili krásnym programom, detičky z Materskej školy v Bošanoch i blahoželanie od starostu obce, za čo im patrí naše poďakovanie. V priebehu mesiaca nechýbali oslavy jubilantov p. Stanislava, p. Jozefa, p. Emílie, p. Marty i p. Veroniky. Do spevu nám zahral náš harmonikár Jožko.

K nezabudnuteľným májovým zážitkom patrí aj stavanie mája s ĽS Krnčianka, Majáles s ĽS Košarinka, canisterapia s p. Došekom , výlet do Kaštieľa v Bošanoch. Skutočne pestrí a nádherný mesiac.