Protiepidemiologické opatrenia od 5.11.2022 do odvolania

  1. Návšteva v interiéri zariadenia je povolená.
  1. Povinnosti návštevy
  • oznámiť svoju návštevu službukonajúcemu personálu
  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy
  • pri vstupe do zariadenia – dezinfekcia rúk
  • doporučený čas návštevy 30 minút a max. počet osôb na izbe 3 vrátane prijímateľa sociálnej služby

DOPORUČENÉ NÁVŠTEVNÉ HODINY:
PONDELOK až NEDEĽA

od 9.00 do 11.00 hod.,
od 14.00 do 16.00 hod.

ĎAKUJEME za pochopenie