Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2021. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a tak koncom roka 2022 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 14.520,€.  

Finančné prostriedky boli adresne viazané, na nákup ďalších elektrických polohovateľných postelí s antidekubitným matracom, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre imobilných prijímateľov sociálnej služby, výpočtovej techniky, vyvýšených záhonov, skríň ako aj na nákup hier pre seniorov.

Zamestnanci zariadenia dbajú na rozvoj jemnej motoriky rúk ako aj kognitívnych funkcii jej prijímateľov sociálnej služby. Hrou sa zlepšuje pozornosť starých ľudí a znižuje riziko demencie. Veľkou výhodou tiež je, že mnohé hry majú skutočne upokojujúci účinok, znižujú stres a pomáhajú s reguláciou vysokého krvného tlaku.

Zariadenie zakúpilo:  

Hru Pertra – jemná motorika, ktorá ponúka široké možnosti pri ergoterapii či rehabilitácii zameranej na precvičovanie rúk. Súprava umožňuje rozvíjať priestorové vnímanie, koordináciu oko-ruka, motorické plánovanie, manipulačné schopnosti, rôzne druhy úchopu a ďalšie motorické schopnosti.

Hra Pertra na jemnú motoriku


Senzorická hra Quisensi – netradičná spoločenská hra, ktorou sa stimulujú všetky zmysly. Rozvíja sociálne schopnosti prijímateľov sociálnej služby spolu s ich zrakom, sluchom, hmatom, čuchom a chuťou. Náročnosť úloh a dĺžku hry možno upraviť podľa možností a potrieb konkrétnych klientov.

Senzorická hra Quisensi


V mene zariadenia, ako  aj  prijímateľov sociálnej služby Obci Bošany a tiež MPSVaR srdečne ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov