Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie  Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny aj v roku 2022. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a koncom roka 2023 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 12.500,€.   Finančné prostriedky boli adresne viazané, na  Čítať ďalej

Senior kaviarnička

     Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch, zapojením sa do Grantového programu Tesco  „Vy rozhodujete, my pomáhame“   získalo od Nadácie Pontis sumu  600 €,  na zriadenie „Senior kaviarnička“. V mene prijímateľov sociálnej služby  vyjadrujeme srdečné  ĎAKUJEME všetkým, kto sa podieľal na tomto úžasnom projekte. Projekt bude bezpochyby prospešný nielen pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich Čítať ďalej

Voňavá záhrada nás lieči

V grantovom programe „Zelené oči“ získalo Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré sumu 2000,00 €, s projektom „Voňavá záhrada nás lieči“. Grant bol určený z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie Čítať ďalej

Farebné džbány

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Programu podpory partnerstiev s projektom „Chceme byť zdraví“ získalo od Nadácie SPP sumu 800 € na zakúpenie džbánov. Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť/ Čítať ďalej

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2021. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a tak koncom roka 2022 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 14.520,€.   Finančné prostriedky boli adresne viazané, na nákup Čítať ďalej

Záhrada plná zelene a kvetov

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali okrem budovania a úpravy chodníkov aj ďalšie stavebné práce.  V rámci ďalšieho projektu, sme upravili vedľajší vchod do zariadenia – miesto pre kontajnery, skladovanie odpadu – a  okolie sme vysadili okrasnými kríčkami. Prijímatelia sociálne služby so svojimi rodinami, priateľmi a známymi môžu relaxovať v krásne upravenej Čítať ďalej

Pobyt v záhrade nám pomáha

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali veľké stavebné práce – opravovali sa a čiastočne aj budovali chodníky,  odstraňovali sa nerovnosti v niektorých častiach chodníkov, taktiež sa niektoré časti chodníkov rozšírili pre  bezpečný pohyb v záhrade prijímateľov sociálnej služby.  Zamestnancom zariadenia záleží nám na tom, aby  pohyb v interiéri ako aj v exteriéri zariadenia  Čítať ďalej