Senior kaviarnička

     Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch, zapojením sa do Grantového programu Tesco  „Vy rozhodujete, my pomáhame“   získalo od Nadácie Pontis sumu  600 €,  na zriadenie „Senior kaviarnička“. V mene prijímateľov sociálnej služby  vyjadrujeme srdečné  ĎAKUJEME všetkým, kto sa podieľal na tomto úžasnom projekte. Projekt bude bezpochyby prospešný nielen pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich príbuzných, priateľov a sympatizantov zariadenia. Zariadenie vytvára podmienky na spoločenský a kultúrny život svojich klientov a preto organizuje množstvo spoločenských, kultúrnych podujatí rôzneho druhu. Stretnutia s mladými ľuďmi, Jednotou dôchodcov Slovenska, Zväzom zdravotne postihnutých, mnohými ľudovými súbormi atď.

Priateľské posedenia pri dobrej voňavej kávičke určite potešia a spríjemnia jeseň života nejednému seniorovi.

ZPS - Senior kaviarnička

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch je vyhľadávaným miestom na zabezpečovanie kvalitného a plnohodnotného života. Jeho hlavná filozofia spočíva vo vytvorení pokojného a bezpečného prostredia pre svojich klientov. Je to najmä ľudský a odborný personál zariadenia, ktorý v maximálnej miere usiluje o zabezpečenie konceptu dôstojne prežitej staroby pre všetkých svojich seniorov. Svoju významnú úlohu pri napĺňaní tohto poslania zohráva aj príjemné prostredie situované v tichej časti obci Bošany.