Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie  Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny aj v roku 2022. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a koncom roka 2023 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 12.500,€.  

Finančné prostriedky boli adresne viazané, na  nákup desiatich polohovateľných postelí s antidekubitným   matracom a montáž vstavanej skrine do spoločenskej miestnosti.

Špeciálne postele sú určené na pomoc osobám s výrazným pohybovým deficitom na zabezpečenie ich vhodnej polohy a sklonu pri ležaní, sedení alebo vstávaní z lôžka. Sú výškovo nastaviteľné a ich neodmysliteľnou súčasťou je aj príslušenstvo v podobe antidekubítneho matraca,  diaľkový ovládač so zámkom tlačidiel.

Vstavaná skriňa  bude slúžiť ako úložný priestor na materiál pre prijímateľov sociálnej služby, ktorý ho využívajú pri každodenných aktivitách.   

Ďakujeme