Aktivity klientov – Apríl 2024

Mesiac apríl začal v duchu Veľkej noci. Na Veľkonočný pondelok nás vyšibali miestni kúpači, nechýbala svätá spoveď a odslúženie svätej omše priamo v zariadení.

Dňa 8.4.2024 sme navštívili obec Brodzany, ich známy kaštieľ a múzeum A.S. Puškina. V rámci podujatia „DEŇ ZEME“ sme vyčistili altánok v areáli zariadenia, vysadili kvety a vyzdobili vchod v štýle prichádzajúcej jari. Aprílové dni nás vyhnali do záhradky, kde sme stihli posadiť hrach a cibuľku.

Dňa 23.4.2024 nás poctili svojou návštevou žiaci Základnej školy z Bošian. Stretnutie sa nieslo v priateľskej a úctivej atmosfére. Posadili sme sa spoločne za stoly „deti – seniori“, vyrobili pexeso, zahrali spoločenskú hru „Hovoriace kocky“. O chvíľu sa zrodili nové kamarátstva. Veríme, že deti nás svojou návštevou prekvapia častejšie a takto postupne zbúrame medzigeneračné bariéry. Pápežovo posolstvo hovorí jasne: „Priateľstvo staršieho človeka pomáha mladému človeku nesploštiť život na prítomnosť a uvedomiť si, že nie všetko závisí od jeho schopností. Na druhej strane, starým ľuďom prítomnosť mladého človeka otvára nádej, že to, čo zažili, sa nestratí, a že ich sny sa uskutočnia.“

V tomto mesiaci nás opustili významné osobnosti, Josef Laufer a Dušan Grúň. Na ich pamiatku sme si prečítali niečo o ich živote, hudobnej tvorbe a vypočuli ich prekrásne piesne.

Dňa 29.04.2024 nás opäť navštívil Filip, z občianskeho združenia SOKOLIARSTVO KOLLÁR z Prešova. Toto sokoliarstvo prezentuje aj AVES terapiu – terapiu s vtákmi, určenú pre ľudí rôzneho veku a rôzneho zdravotného postihnutia. Nechýbali aktivity na rozvoj jemnej motoriky rúk, kognitívnych funkcii, pedikúra, domáce práce v kuchyni, hranie kolkov či kariet, vedomostné kvízy pre seniorov.

Svoje narodeniny s nami oslávili p. Helenka, p. Rudko a p. Karol. Do spevu a tanca nám zahral náš dlhoročný kamarát p. Rudko Chovanec.

Všetkým, kto nám spríjemnil mesiac apríl, patrí veľké ĎAKUJEME.