Aktivity klientov – Marec 2024

Celý mesiac marec sa niesol v duchu blížiacich sa najväčších kresťanských sviatkov v roku – Veľkej noci. Nechýbali modlitby, či pristúpenie k sviatosti. Vyzdobili sme si exteriér aj interiér zariadenia, napiekli zákusky, vyrobili veľkonočné pozdravy pre svojich blízkych. Pani Zuzka nám pomohla s výzdobou veľkonočných medovníčkov. Milé ženičky z Bošian nám zas vyrobili krásny veľkonočný venček. Prečítali sme si niekoľko zaujímavých informácii o tradíciách a zvykoch počas Veľkej noci z nášho regiónu. Brožúrku nám podarovali v Tribečskom múzeu Topoľčany, ktoré sme navštívili. Pozreli sme si veľkonočnú výstavu výrobkov a nakoniec posedeli miestnej kaviarničke.

Dňa 8.3., na Medzinárodný deň žien, nás opäť navštívil starosta obce Bošany. Všetkým ženám zaprial k sviatku veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Dámy boli obdarované kvietkom a kozmetikou. Perníkové srdiečko podarovala p. Evka Hallonová z Jednoty dôchodcov Bošany. Príjemnú atmosféru tohto dňa umocnil svojím hudobným programom p. Hudec zo Skačian.

Oslavu narodenín, ale aj krásneho životného jubilea 80. rokov, umocnil hudbou a spevom p. Hic z Partizánskeho. Oslávenkyniam Gitke a Danielke sme zapriali k ich sviatku, zaspievali obľúbené piesne, posedeli pri kávičke a dobrom zákusku.

Od 11.3. sa konala celoslovenská kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu. Aj my v zariadení sme si tento týždeň precvičili svoje „závity“ oveľa viac ako v iné dni. Veľký úspech mala aj naša nová spoločenská hra „Koleso šťastia“. Víťazné družstvo pod vedením pani Martušky bolo obdarované košíkom ovocia. Počas mesiaca nechýbali činnosti na rozvoj jemnej motoriky rúk, skrášľovanie, ale aj splnenie si občianskej povinnosti vo VOĽBÁCH prezidenta 2024.

Všetkým, ktorí nás podporili, spríjemnili jarný mesiac marec, zo srdca ĎAKUJEME.