Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Obec Bošany, ako zriaďoval rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch,  sa uchádzal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2021. Predložená žiadosť o dotáciu bola úspešná a tak koncom roka 2022 obec získala pre zariadenie finančnú podporu vo výške 14.520,€.   Finančné prostriedky boli adresne viazané, na nákup Čítať ďalej

Záhrada plná zelene a kvetov

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali okrem budovania a úpravy chodníkov aj ďalšie stavebné práce.  V rámci ďalšieho projektu, sme upravili vedľajší vchod do zariadenia – miesto pre kontajnery, skladovanie odpadu – a  okolie sme vysadili okrasnými kríčkami. Prijímatelia sociálne služby so svojimi rodinami, priateľmi a známymi môžu relaxovať v krásne upravenej Čítať ďalej

Pobyt v záhrade nám pomáha

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali veľké stavebné práce – opravovali sa a čiastočne aj budovali chodníky,  odstraňovali sa nerovnosti v niektorých častiach chodníkov, taktiež sa niektoré časti chodníkov rozšírili pre  bezpečný pohyb v záhrade prijímateľov sociálnej služby.  Zamestnancom zariadenia záleží nám na tom, aby  pohyb v interiéri ako aj v exteriéri zariadenia  Čítať ďalej

Zvieratká pomáhajú seniorom

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku. K uvedenému patrí aj zmysluplné využitie voľného času. V mesiaci jún 2022 zariadenie zakúpilo kurín, zabezpečilo jeho oplotenie, vybudovalo k nemu bezbariérový vchod, zakúpilo desať sliepok a jedného kohúta, skrášlilo okolie výsadbou zelene a osadením lavičiek. Čítať ďalej