Sviatosti pre seniorov

Zps_každý prvý piatok v mesiaci_sviatosti_3

     Seniori nášho zariadenia majú možnosť každý prvý piatok v mesiaci pristúpiť k sviatostiam. Svätú spoveď, pomazanie chorých a sväté prijímanie im vysluhuje miestny dekan Štefan Bukovan.

Zps_každý prvý piatok v mesiaci_sviatosti_2

Každý prvý piatok v mesiaci

Zps_každý prvý piatok v mesiaci_sviatosti_1

Sviatosti pre seniorov

     V januári po slávnosti Zjavenia Pána požehnal trojkráľovou vodou celé sociálne zariadenie a poprial zamestnancom i prijímateľom sociálnej služby v novom roku zdravie, pokoj a najmä Božie požehnanie. 2. februára kňaz požehnal obyvateľom nášho zariadenia tzv. hromničné sviece a pripomenul im, aby nám tieto horiace sviece pripomínali prítomnosť Krista, ktorý je svetlom nášho života.

     Rehoľné sestričky zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul každú sobotu popoludní prinášajú prijímateľom sociálnej služby sv. prijímanie, vedú spoločnú modlitbu posvätného ruženca, spievajú s nimi piesne na oslavu Boha, načúvajú im a povzbudzujú ich.