Zvieratká pomáhajú seniorom

Zps_Zvieratká pomáhajú seniorom priamo u nás_2

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku. K uvedenému patrí aj zmysluplné využitie voľného času. V mesiaci jún 2022 zariadenie zakúpilo kurín, zabezpečilo jeho oplotenie, vybudovalo k nemu bezbariérový vchod, zakúpilo desať sliepok a jedného kohúta, skrášlilo okolie výsadbou zelene a osadením lavičiek.

Seniori sa takto môžu zapojiť do chovu a starostlivosti o hydinu, pocítiť  užitočnosť svojej osoby. Počas svojho života sa mnohí seniori starali o svoje hospodárstvo, boli naučení pracovať a aj takýmto spôsobom sa čiastočne priblížia k životu, ktorý viedli v ich domácom prostredí. 

Finančný grant vo výške 2000 € zariadenie získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia, z projektu zameraného na podporu vzdelávania, duševných a kultúrnych hodnôt v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“.

V mene prijímateľov sociálnej služby zo Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré vyjadrujeme Nadácii Volkswagen  srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov