Aj seniori radi súťažia

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Grantového programu „Henkel Slovensko seniorom 2022“  získalo sumu  250 € na zakúpenie spoločenských hier.

V Nadácii Henkel Slovensko sa od roku 2019 venujeme systematickej podpore seniorov prostredníctvom grantového programu Henkel Slovensko seniorom. Nadácia sa zameriava na zvyšovanie kvality života seniorov v zariadeniach či domácej starostlivosti, no podporujeme aj aktívnych seniorov, aby sa mohli venovať zaujímavým voľnočasovým aktivitám, vzdelávať sa, stretávať sa s inými     

V mene prijímateľov sociálnej služby  vyjadrujeme Nadácii Henkel Slovensko srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov