Zakúpili sme zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky

     Zariadenie pre seniorov zakúpilo v mesiaci august 2021  zdravotnícke pomôcky –  ako sú  mechanický vozík s fixačným pásom a s antidekubítnou podložkou, prenosnú toaletnú stoličku, ale ja rehabilitačné pomôcky.

     Rehabilitačné pomôcky sú vhodné na rehabilitáciu a masáž rôznych častí tela. Gumové hroty ježka slúžia na stimuláciu krvného obehu málo prekrvených častí tela a k zvýšeniu ich citlivosti. Masážny ježko sa používa na precvičenie tých partií tela, ktoré si to vyžadujú, napr. ruky, nohy, chrbát a pod.

Prenosná toaletná stolička

Mechanický vozík s fixačným pásom

   Sumu 600 €  zariadenie získalo od Nadácie  SPP z projektu  „Na podporu kvality  života konkrétneho klienta, užívateľa sociálnych služieb a  zlepšenie jeho možnosti integrácie do spoločnosti“. 

Masážny ježko

Masážny ježko

      V mene zamestnancov zariadenia, ako  aj  konkrétnej klientky  vyjadrujeme Nadácii SPP srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov