Volné lôžka pre vás

ZPS_dvojpostelová izba 2

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré sa nachádza v okrese Partizánske, v tichej časti obci Bošany.

Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku.

V zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, záujmová, spoločenská a duchovná činnosť, sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa ošetrovateľská  starostlivosť.

Pokiaľ máte záujem o to, aby bolo o Vášho blízkeho profesionálne a s láskou postarané

kontaktuje nás na telefónnom čísle 0911 171 525 alebo 0911 191 525.

K dispozícii máme ešte niekoľko voľných jednolôžkových  aj dvojlôžkových izieb.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov Bošany