Skvalitnili sme život v zariadení

ZPS_nové polohovateľné postele 3

Skvalitnenie života v zariadení

      Zariadenie pre seniorov v Bošanoch otvorilo svoje dvere svojim klientom dňa 18.2.2021. Odvtedy im personál zariadenia poskytuje potrebnú pomoc a starostlivosť. Ide najmä o klientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a majú rôzne zdravotné obmedzenia.

      Mnoho seniorov má vážne problémy súvisiace práve s ochoreniami pohybového aparátu. Niektorí z nich sú imobilní až do takej miery, že väčšinu dňa strávia pripútaní na lôžko.  Našou snahou je, aby sme našim seniorom skvalitnili život v zariadení.

      Miestne zariadenie pre seniorov zakúpilo v mesiaci jún 2021 deväť elektrických  polohovateľných postelí, ktoré aspoň čiastočne uľahčia život ťažko mobilným až imobilným klientom. Na pomoc osobám s výrazným pohybovým deficitom sme vybrali špeciálne postele. Tie zabezpečujú vhodnú polohu a sklon pri ležaní, sedení alebo vstávaní z lôžka. Dajú sa výškovo nastaviť. Ich neodmysliteľnou súčasťou je aj príslušenstvo v podobe antidekubítneho matraca, vzpriamovacej hrazdy s hrazdičkou a diaľkový ovládač so zámkom tlačidiel.

     Sumu 6.000 € na zakúpenie takýchto polohovacích postelí zariadenie získalo vďaka príspevku Nadácie EPH v grantovej výzve Partnerský projekt – Znevýhodnené skupiny .

      V mene zamestnancov zariadenia ako  aj  jeho klientov vyjadrujeme Nadácii EPH veľké: ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov Bošany