Zakúpili sme potrebné zdravotnícke pomôcky

     Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu prijímateľa sociálnej služby, aby nedošlo k poškodeniu či zhoršeniu zdravotného stavu.

polohovacie valce

antidekubitné klíny

     Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch zakúpilo, v mesiaci august 2021, také  zdravotnícke pomôcky ako sú  fixačné pásy na sedenie, elastické plachty na prevenciu dekubitov, polohovacie vankúše a valce, antidekubitný klin koruna, nepriepustné a polohovacie podložky na lôžko. Fixačné pásy sú jedinečné nakoľko sa nezarezávajú do pokožky, sú z mäkkej pamäťovej peny, čím minimalizujú tlak na telo. Pomáhajú udržať predovšetkým žiadúcu stabilitu klienta na vozíku a bránia tak nečakaným zmenám polohy alebo pádu z vozíka.  Polohovacie valce  slúžia pohodliu klienta ako podložka pod  hlavu,  na vypodloženie nôh, bedier a krku. Antidekubitný klin  slúži k vypodloženiu celej dĺžky nôh a zaisťuje prevenciu a hlavne liečbu dekubitu na päte a pod kolenom. 

elastické plachty

umývateľné lôžkoviny

     Sumu 3.000 €  na zakúpenie zdravotníckych pomôcok zariadenie získalo vďaka príspevku Nadácie EPH v grantovej výzve „Partnerský projekt Znevýhodnené  skupiny“.

      V mene zamestnancov zariadenia ako  aj  jeho klientov vyjadrujeme Nadácii EPH srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov