Farebné džbány

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Programu podpory partnerstiev s projektom „Chceme byť zdraví“ získalo od Nadácie SPP sumu 800 € na zakúpenie džbánov.

„Chceme byť zdraví“

„Chceme byť zdraví“


Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne, celospoločenský dosah, a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Personálu zariadenia záleží, aby život a zdravie prijímateľov sociálnej služby nebolo ohrozené. Jedným z dôvodov ohrozenia môže byť aj dehydratácia. Zakúpením farebných džbánov personál podporuje a má pod kontrolu prísun tekutín u starých a zdravotne postihnutých ľudí. Voda je pre telo jedným z najdôležitejších prvkov – dodáva telu živiny, odvádza z tela odpad, reguluje teplotu a udržuje nás hydratovaných . V mene zamestnancov zariadenia, ako aj prijímateľov sociálnej služby vyjadrujeme Nadácii SPP srdečné ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov