Voňavá záhrada nás lieči

Voňavá záhrada nás lieči_1
Zelená župa

V grantovom programe „Zelené oči“ získalo Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré sumu 2000,00 €, s projektom „Voňavá záhrada nás lieči“. Grant bol určený z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.
Z finančných prostriedkov zariadenie zakúpilo okrasné kvety, ihličnany, ovocné stromy, bylinky rôzneho druhu, kompostovisko, sud na dažďovú vodu, ako aj vyrobilo informačný leták o bylinkách, ktoré pestuje vo svoje záhradke a zabezpečilo prednášku o „Bylinkách a matičkách“. V mene zamestnancov zariadenia, ako aj prijímateľov sociálnej služby vyjadrujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju srdečné ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov

Voňavá záhrada nás lieči_2

Zariadenie zakúpilo okrasné kvety