Pobyt v záhrade nám pomáha

Pobyt v záhrade pomáha

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali veľké stavebné práce – opravovali sa a čiastočne aj budovali chodníky,  odstraňovali sa nerovnosti v niektorých častiach chodníkov, taktiež sa niektoré časti chodníkov rozšírili pre  bezpečný pohyb v záhrade prijímateľov sociálnej služby.  Zamestnancom zariadenia záleží nám na tom, aby  pohyb v interiéri ako aj v exteriéri zariadenia  bol bezpečný, jednoduchý i za pomoci kompenzačných pomôcok  ako sú barle, chodítka alebo mechanické vozíky.

Pobyt v záhrade pomáha

Pobyt v záhrade nám pomáha

Finančný grant vo výške 4.500 € zariadenie získalo od Nadácie EPH, z grantovej výzvy Oporný bod 2022.

V mene prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré vyjadrujeme Nadácii EPH  srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov