Záhrada plná zelene a kvetov

Záhrada plná zelene a kvetov

V mesiaci september 2022 v areáli Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch prebiehali okrem budovania a úpravy chodníkov aj ďalšie stavebné práce.  V rámci ďalšieho projektu, sme upravili vedľajší vchod do zariadenia – miesto pre kontajnery, skladovanie odpadu – a  okolie sme vysadili okrasnými kríčkami. Prijímatelia sociálne služby so svojimi rodinami, priateľmi a známymi môžu relaxovať v krásne upravenej záhrade, pri našich sliepočkách.

Záhrada plná zelene a kvetov

Záhrada plná zelene a kvetov

Záhrada plná zelene a kvetov

Finančný grant vo výške 1.000 € zariadenie získalo od Nadácie EPH, z grantovej výzvy V mojom okolí 2022. V mene prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov Zariadenia pre seniorov sv. Kataríny Labouré vyjadrujeme Nadácii EPH  srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov