Aktivity klientov – 2021

V roku 2021 sme nezaháľali a nenudili sa – riešili a tvorili sme, športovali, zabávali sa a oslavovali.